Zadania wykonane w zasobach Spółdzielni w 2020 roku

Zadania wykonane w zasobach Spółdzielni w 2020 roku

Zadania wykonane w zasobach Spółdzielni w 2020 roku:

– przegląd stanu zaworów centralnego ogrzewania oraz zaworów cw. i zw. na pionach w budynkach na os. Południe;
– przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach: os. Południe nr: 5, 7, 8, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 28 A i B, 45, 46, 47, 52, 54, 60, 61 i 62,
os. Centrum nr: 29, 29A, 32, 33, 35A, 38, 38A i 39, os. 1000-lecia nr: 1, 2, 6
i 7 oraz os Broniewskiego nr: 5, 10 i 12;
– przeglądy kuchenek gazowych;
– konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych;
– remont i konserwacja urządzeń na placach zabawowych;
– wykonanie modułowych osłon śmietnikowych w następujących
lokalizacjach: os. Południe 24-25; 26-26A; 27, os. Centrum 23-24
-25, szacowany koszt 133 tys. zł oraz remont utwardzonego terenu
przy śmietniku C29, C29A
– remont balkonów w budynkach nr 51, 53 i 56 na os. Południe oraz nr 31
i 33 na os. Centrum, szacowany koszt 517,5 tys. zł;
– malowanie klatek schodowych w następujących budynkach: nr 6 i 7
na osiedlu 1000-lecia, nr 5, 9, 10 i 12 na osiedlu Broniewskiego, nr 9,
37 i 38 na osiedlu Centrum oraz nr 30 i 45 na osiedlu Południe,
szacowany koszt 353,9 tys. zł;
– remont parkingu na os. Broniewskiego, szacowany koszt 41,2 tys. zł;
– wykonanie chodnika przy budynku nr 24 i22 na osiedlu Centrum,
szacowany koszt 9,5 tys. zł;
– wykonanie chodnika przy budynku nr 35 na osiedlu Centrum,
szacowany koszt 10,4 tys. zł;
– wykonanie 4 miejsc parkingowych przy budynkach nr 29 30 na os.
Centrum, szacowany koszt 11,8 tys. zł;
– poprawienie funkcjonowania kanalizacji deszczowej garaży w budynku
nr 60B na osiedlu Południe, szacowany koszt 5,8 tys. zł;

Share this post