Walne zgromadzenie

                                                                         O G Ł O S Z E N I E

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie zawiadamia swoich członków,
że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podzielone na trzy części odbędzie się w następujących terminach:

I Część 13 czerwca 2022  r. / poniedziałek / dla Członków zamieszkałych  na os. Południe bud. nr 1, 2, 5, 7,
8, 10, 11, 14,15,18,19,20,21,22, 23, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56.

II Część 14 czerwca 2022 r. / wtorek / dla  Członków zamieszkałych na os. Centrum, 1000 – lecia i Broniewskiego

III Część 15 czerwca 2022 r. /środa/ dla Członków zamieszkałych na
os. Południe bud. nr 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 28B, 29,30, 31, 32A, 60, 60A, 60B, 60C, 61, 62, 65, 66.           

Zebrania odbędą się w budynku firmy Balton, ul. Wojska Polskiego 69 w Grajewie,
o godzinie 1600.

Grajewo, dnia 16.05.2022 r.                                                  Zarząd Spółdzielni

 

PORZĄDEK OBRAD

INFORMACJA Z WYKONANIA UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 10

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WRAZ Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZA 2021R

BILANS, RZIS, NOTA PODATKOWA

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

PROTOKÓŁ KOLEGIUM

PROGRAM DZIAŁANIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SMLW

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO RÓŻNICE NA NIERUCHOMOŚCIACH

INFORMACJA O UCHWAŁACH WALNEGO ZGROMADZENIA

PROTOKÓŁ KOLEGIUM 2022 R.