Walne zgromadzenie

                                                  O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie zawiadamia swoich członków,
że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podzielone na trzy części odbędzie się w następujących terminach:

I Część 25 czerwca 2024 r. / wtorek / dla  Członków zamieszkałych na os. Centrum, 1000 – lecia i Broniewskiego.

Zebranie odbędzie się w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Południe 36
w Grajewie o godzinie 1600.

II  Część  26 czerwca 2024 r. /środa/ dla Członków zamieszkałych  na os. Południe bud. nr 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14,15,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56.

Zebranie odbędzie się w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Południe 36
w Grajewie o godzinie 1600.

III Część 27 czerwca 2024 r. /czwartek/ dla  Członków zamieszkałych
na os. Południe bud. nr 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 32A, 60, 60A, 60B, 60C, 61, 62, 65, 66.                             

Zebranie odbędzie się w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Południe 36
w Grajewie o godzinie 1600.

 

Grajewo, dnia 15.05.2024 r.                                                  Zarząd Spółdzielni

 

Ogłoszenie ogólne

Bilans-RZiS-nota-podatkowa

Noty i wykaz not

dodatkowe informacje i objaśnienia

Wprowadzenie do sprawozdania

Różnice na nieruchomościach

Sprawozdanie Zarządu wraz z gospodarką finansową 2023.BES

Opinia biegłego rewidenta

Informacja z wykonania uchwał

Program działania na 2024 r.

Porządek obrad ZWZ

Projekty uchwał

Protokół kolegium za 2023 r.

Regulamin Rady Nadzorczej – projekt

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Wzór pełnomocnictwa

Protokół kolegium

Informacja o uchwałach