Walne zgromadzenie

                                                  O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie zawiadamia swoich
członków, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podzielone na trzy części odbędzie się w następujących
terminach:

I Część 27 czerwca 2023 r. / wtorek / dla  Członków zamieszkałych na
os. Centrum, 1000 – lecia i Broniewskiego.

Zebranie odbędzie się w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Południe 36
w Grajewie o godzinie 1600.

II  Część  28 czerwca 2023  r. /środa/ dla Członków zamieszkałych  na os.
Południe bud. nr 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14,15,18,19,20,21,22, 23, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56.

Zebranie odbędzie się w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Południe 36
w Grajewie o godzinie 1600. 

III Część 29 czerwca 2023 r. /czwartek/ dla  Członków zamieszkałych na
os. Południe bud. nr 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 28B, 29,30, 31, 32A, 60, 60A, 60B, 60C, 61, 62, 65, 66.                                          

Zebranie odbędzie się w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Południe 36
w Grajewie o godzinie 1600.

 

Grajewo, dnia 12.05.2023 r.                                                  Zarząd Spółdzielni

Załączniki :

Ogłoszenie

Porządek obrad ZWZ

Program działania

Projekty uchwał

Informacja z wykonania uchwał ZWZ

Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych

Informacja w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydata na członka do RN

wzór pełnomocnictwa

Zgoda na kandydowanie do RN

Protokół kolegium za 2022 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Bilans RZiS Nota podatkowa.BES

dodat-inf-i-objasnienia.BES

Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego.BES

wykaz-not-noty.BES

Sprawozdanie Zarządu wraz z gospodarką finansową 2022 rok.BES

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Różnice na nieruchomościach z różnicami z lat ubiegłych

Opinia Biegłego Rewidenta sprawozdanie z badania za 2022 rok

Protokół kolegium

Uchwała ukonstytuowanie się RN