Przetargi

Przetarg SMLW

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Zadanie 1

Poszerzenie drogi wewnętrznej przed klatkami schodowymi budynków nr 65 i 66 na osiedlu Południe.

Zadanie 2

Remont podestów przed klatkami schodowymi w budynkach nr 26 i 45 na osiedlu Południe.

Zadanie 3

Remont cokołów i opasek w budynkach nr 7, 8 i 56 na osiedlu Południe.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia do poszczególnych zadań, które można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie
w pokoju nr 7, po wpłaceniu 30 zł + VAT ( 36,90 brutto).

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.05.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (pokój nr 1), 19-200 Grajewo, os. Południe 36
do godz.12:00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 17.05.2022 r.
o godz.12:15.

Wysokość wadium do każdego z zadań – 2 000,00 zł – dowód wpłaty dołączyć do oferty.

Termin wykonania i zakończenia robót do 30.09.2022 r.

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – kierownik Działu Technicznego w SMLW
nr tel. 86 273 88 44 wew. 28 ( pokój nr 8).

 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny
w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego.

O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

Zarząd SMLW w Grajewie