Przetargi

Przetarg SMLW

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36,
19-200 Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na Osiedlu Centrum 35A w Grajewie.
Szczegółowe zakresy zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać wraz z załącznikami w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7,
po wpłaceniu 30,00 zł + VAT 36,90 zł brutto)
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2024 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 28.02.2024 r. o godz. 12:15.
O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 08.03.2024 r.
Termin wykonania i zakończenia robót: do 30.10.2024 r.
Wysokość wadium: 10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty
Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW oraz Specjalista ds. remontowo-budowlanych nr tel. 86 273 88 44 wew. 28.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny
w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

Zarząd SMLW w Grajewie

Grajewo, dnia 13.02.2024 r.

______________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36,
19-200 Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont 15-stu wejść do klatek schodowych z montażem wiatrołapów systemowych o lekkiej konstrukcji aluminiowej w następujących lokalizacjach:
a) os. Południe 19 – 5 wiatrołapów
b) os. Południe 20 – 5 wiatrołapów
c) os. Południe 21 – 5 wiatrołapów
Szczegółowe zakresy zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać wraz z załącznikami w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7, po wpłaceniu 30,00 zł + VAT 36,90 zł brutto)
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2024 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 15.02.2024 r. o godz. 12:15.
O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 26.02.2024 r.
Termin wykonania i zakończenia zadania - do 30.06.2024 r.
Wysokość wadium do wszystkich zadań: 10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty
Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW oraz Specjalista ds. remontowo-budowlanych nr tel. 86 273 88 44
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

Zarząd SMLW w Grajewie

Grajewo, dn. 02.02.2024 r.
______________________________________________________