Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

1. Kurzątkowski Paweł – Prezes Zarządu

2. Stefan Danuta – Z-ca Prezesa Zarządu

3. Konopka Kamil – Członek Zarządu, Gł. Księgowy