Rada nadzorcza

Obecna Rada Nadzorcza składa się z 12 członków

 • Bobrowicz Małgorzata
 • Borawska Sylwia
 • Ceglarek Robert
 • Cisło Bożenna
 • Dąbrowska Elżbieta
 • Krajewski Jarosław
 • Kruszyński Jerzy
 • Masłowska Anna
 • Rostkowska Halina
 • Rózio Jolanta
 • Szumski Mieczysław
 • Zaborowski Stanisław

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza
ukonstytuowała się następująco:

 • Przewodniczący Rady – Kruszyński Jerzy
 • Zastępca Przewodniczącego – Szumski Mieczysław
 • Sekretarz – Dąbrowska Elżbieta
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Rostkowska Halina
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Borawska Sylwia
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Masłowska Anna
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Rózio Jolanta
 • Przewodnicząca Komisji Inwestycyjnej – Cisło Bożenna
 • Członek Komisji Inwestycyjnej – Bobrowicz Małgorzata
 • Członek Komisji Inwestycyjne – Krajewski Jarosław
 • Członek Komisji Inwestycyjnej – Ceglarek Robert
 • Członek Komisji Inwestycyjnej – Zaborowski Stanisław