Rada nadzorcza

Obecna Rada Nadzorcza składa się z 12 członków

 • Borawski Wiesław
 • Cybula Barbara
 • Cisło Bożenna Alicja
 • Grzybowska Krystyna
 • Kalinowska Jadwiga
 • Kozikowska Janina
 • Kupiec Edward
 • Nietupski Wojciech
 • Olszewska Genowefa
 • Olszewski Jarosław
 • Ruszczyk Bolesław
 • Wróblewska Regina

Jednocześnie informujemy, że w dniu 4 września 2020 r. Rada Nadzorcza
ukonstytuowała się następująco:

 • Przewodniczący Rady – Edward Kupiec
 • Zastępca Przewodniczącego – Genowefa Olszewska
 • Sekretarz – Barbara Cybula
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Kalinowska
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Regina Wróblewska
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Janina Kozikowska
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Krystyna Grzybowska
 • Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej – Wojciech Nietupski
 • Członek Komisji Inwestycyjnej – Bożenna Alicja Cisło
 • Członek Komisji Inwestycyjne – Wiesław Borawski
 • Członek Komisji Inwestycyjnej – Bolesław Ruszczyk
 • Członek Komisji Inwestycyjnej – Jarosław Olszewski