Historia

Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie zawdzięczamy  17 członkom założycielom, którzy dzięki zapałowi i wytrwałości doprowadzili do zarejestrowania statutu w Sądzie Powiatowym w Ełku. Było to w dniu 7 stycznia 1963 roku. Pierwszym budynkiem, w którym zamieszkali członkowie Spółdzielni był blok Nr 5 na Osiedlu Broniewskiego o 36 mieszkaniach oddanych do użytku w 1963 roku. Od tego czasu następuje systematyczny rozwój Spółdzielni. Powstaje Osiedle 1000-Lecia, Osiedle  Południe oraz Osiedle Centrum. W okresie   swego istnienia Spółdzielnia tak jak i cała spółdzielczość mieszkaniowa w naszym kraju przechodziła różne etapy i zawirowania.
Były lata wzlotów i upadków , do których niezbyt chętnie powracamy. W 1972 roku Spółdzielnię Mieszkaniową przekształcono w Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową . Nazwa ta jest nadal aktualna. Najbardziej dynamiczny rozwój przypada na lata 80-te . Natomiast lata 1990-1994 to okres, o którym mieszkańcy naszych zasobów chcieliby jak najszybciej zapomnieć, był to efekt zmian w oprocentowaniach kredytów na realizację budownictwa mieszkaniowego. W skutek czego  rok 1995,  był rokiem pełnym konfliktów, napięć i zmian. Ogromne zadłużenia Spółdzielni zmuszają do zmian organizacyjnych. Od 1996 roku następuje stabilizacja, uzyskiwane wyniki gospodarcze i ekonomiczne systematycznie wzrastają, by dojść do bardzo dobrych. Bez wątpienia ciągły rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej nie byłby  i nadal nie jest możliwy bez osobistej i ofiarnej pracy działaczy samorządowych, pracowników Spółdzielni, a także wyrozumiałości i pomocy mieszkańców naszych zasobów.

Prezesi oraz Przewodniczący RN SMLW

statut