Przetargi PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie
os. Południe 36 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Zadanie 1

Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi budynku
nr 5 na osiedlu Południe w Grajewie.

Zadanie 2

Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi budynku
nr 47 na osiedlu Południe w Grajewie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.04.2021 r. w sekretariacie
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo,
os. Południe 36 do godz.12⁰⁰.

Przetarg odbędzie się w świetlicy Spółdzielni w dniu 09.04.2021 r. o godz. 13⁰⁰.

O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów pisemnie do 19.04.2021 r.

Specyfikację można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7 po wpłaceniu               
50 zł + VAT ( 61,50 zł brutto).

Wysokość wadium :   do zadania 1 -  12 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty,

do zadania 2 -  25 000,00 zł – dowód wpłaty dołączyć do oferty.

Termin wykonania:     zadania 1 – 30.10.2019 r.

zadania 2 – 30.10.2019 r.

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW                
nr tel. 86 273 88 44 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu
od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

 

 

Zarząd Spółdzielni