Prace wykonane w 2019 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

Zadania wykonane w  zasobach Spółdzielni w 2019 r.:

1. Montaż opraw LED z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych od parteru
do ostatnich kondygnacji w następujących budynkach: os. Centrum: 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 i 30A; os.Południe:1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 50, 51 i 56   za kwotę 83 280,96 zł.

2. Wykonanie poprawy warunków komunikacyjnych przy budynku nr 39 na
os. Centrum, szacowany koszt 47 848,54  zł.

3. Termomodernizacja budynku nr 62 na os. Południe - koszt 826 404,06 tys. zł;
przy udziale środków finansowych tj. kredytu inwestorskiego „nasz remont”
z Banku PKO BP S.A  w kwocie 460 000,00 zł.

4. Remont balkonów w budynkach nr 32A, 27 i 50 na os. Południe oraz nr 35                        
na os. Centrum, koszt 340 000,00 zł.

5. Remont schodów wejściowych do klatek schodowych i ciągu pieszego między
klatkami   w budynku nr 60A na os. Południe, koszt 101 685,55 zł.

6. Malowanie klatek schodowych w budynkach nr 1 i 2 na os 1000-lecia, koszt
32 400,00 zł.

7. Remont wiatrołapów na zewnątrz w budynkach os. Centrum: 5, 6 i 9, koszt
18 200,00 zł.

8. Naprawa schodów wejściowych i podestów budynkach nr 32 i 39 na os. Centrum
oraz nr 10,11 i 50 na os. Południe,  koszt 102 211,00 zł.

9. Remont wiatrołapów os Centrum 5, 6, 9 koszt 18.200,00 zł.

10. Wymiana drzwi zewnętrznych wiatrołapów os. Broniewskiego 10,12 , os. Południe
5,7,8, koszt 26 200,00 zł.

11. Remont śmietników  os. Południe 8, 14, 36, 62  za kwotę 32 359,39 tys. zł.

12. W celu poprawienia infrastruktury zwiększono ilość miejsc parkingowych na
Os. Centrum przy budynkach nr 9 i 10 za kwotę 42 630,00 zł, os. Południe 36 i 1000-lecia 2                     
za kwotę 11 467,07 zł.

13. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców naszej Spółdzielni dotyczące nabyciem
garaży na warunkach odrębnej własności, Zarząd zrealizował inwestycję polegającą na
wybudowaniu 35 garaży na działce Spółdzielni przy ulicy Szpitalnej.

Południe 62

 

Garaże przy ul. Szpitalnej