Opłata za sporządzanie kopii dokumentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

 

UCHWAŁA NR 6 /2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Grajewie z dnia        17 maja 2010 roku

 

Dotyczy: ustalenia kosztów sporządzania kopii dokumentów.

Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 119, poz. 1116 wraz z późniejszymi zmianami), oraz § 107 pkt 31 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia:

§1

Uchwalić koszt sporządzenia kopii dokumentu na wniosek zainteresowanego członka Spółdzielni w wysokości:
1. Dokumentu będącego w biurze:
a) za kopię pierwszej strony - 10,00zł + 23% VAT = 12,30 zł brutto
b) za kopię każdej następnej strony - 0,25 zł + 23% VAT = 0,31 zł brutto
2. Dokumentu archiwizowanego ( powyżej 5 lat):
a) za kopię pierwszej strony - 20,00 zł +23% VAT = 24,60 zł brutto
b) za kopię każdej następnej strony  - 0,25 zł + 23% VAT = 0,31 zł brutto

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Rady                                    Przewodniczący Rady

Danuta Konopka                                   Daniel Bobrowicz