Witamy serdecznie !
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

OGŁOSZENIE

 

Dnia 28.04.2018r. (sobota) zostanie przeprowadzona, przez PUK Sp. z o. o.
w Grajewie, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów
tj. meble (szafki, stoły, wersalki, fotele), sprzęt elektryczny i elektroniczny
(telewizory, lodówki, kuchenki gazowe) z terenu miasta. Odpady te należy
wystawić w wyznaczonym dniu do godz. 700 w pobliżu śmietników osiedlowych,
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: Urząd Miasta Grajewo tel. 86 273 08 43
lub PUK w Grajewie 86 272 37 65 (wew. 43).

 

Administracja Spółdzielni

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorko Własnościowa w Grajewie informuje,
że posiada do wynajęcia lokal użytkowy.
Lokal o pow. 78,04 m2 znajduje się na parterze budynku 47 na osiedlu Południe
w Grajewie.
Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pokój nr 7 lub pod numerem
telefonu 86 273 88 34 .

 

Grajewo, dnia 26.03.2018 r.

Administracja Spółdzielni

 


 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie
informuje , że w pierwszy czwartek każdego miesiąca, członkowie Rady pełnić będą
dyżury  w  świetlicy  Spółdzielni  os. Południe 36  w godzinach od   14:30 -15:30.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 


 

 

 

UWAGA !

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Grajewie
informuje, że posiada do sprzedaży ostatnie 2 lokale mieszkalne
w  budynku  61  na osiedlu  Południe  w  Grajewie o powierzchni:
81,38 m2 oraz  86,89 m2 na  warunkach  odrębnej    własności
z przypadającym udziałem w gruncie.


Cena 2 500 zł/m2 .

Szczegółowe informacje uzyskacie państwo w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej na Os. Południe 36 w pokoju nr 9 lub pod telefonem
86 273 88 44 wew. 24.


Administracja SMLW
w Grajewie


 

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Grajewie informuje, że
w związku ze stwierdzeniem odpadów zmieszanych w pojemnikach przeznaczonych
do selektywnej zbiórki odpadów i zakwalifikowaniem ich jako niesegregowane przez
podmiot odbierający odpady, Burmistrz Miasta Grajewo wszczął postępowanie w
sprawie określenia wyższej stawki ( po 15 zł) za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres od 1 września 2017 r.

Postępowanie dotyczy budynków na os. Południe 1,2,14,21,22,23,27,28,32A,45,46,47,54
oraz na os. Centrum 3,5,6,9,10,11,20,23,24,25,33,34,35,35A,36,38,38A,39.
Decyzję w tej sprawie wydano na 5 budynków tj. Południe 24,25 oraz Centrum 20,21,22

Grajewo, dnia 20.10.2017 r.

Administracja SML-W
w Grajewie

 

 


 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r. Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Grajewie informuje,
że większość właścicieli mieszkań zadeklarowała się za wyborem
selektywnej metody gromadzenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązuje ona wszystkich mieszkańców
naszej Spółdzielni i polegać będzie na segregacji odpadów według
rodzajów:
1. Kolor żółty pojemnika - tworzywa sztuczne typu PET oraz
plastik przemysłowo - gospodarczy, np. puste butelki typu PET,
opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych;
2. Kolor zielony pojemnika - szkło kolorowe i bezbarwne, np.
bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek;
3.Kolor niebieski pojemnika - papier, makulatura i opakowania
z papieru, kartonu i tektury oraz kartony po mleku.
Pozostałe odpady, nie podlegające segregacji, np. odpady
kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 

 

 

NA CO IDĄ OPŁATY LOKATORÓW?

 

 

Wg załączonego wykresu przedstawiającego procentową strukturę opłat wynika, że
władze  Spółdzielni/ Rada Nadzorcza i Zarząd/ mają wpływ na wysokość 29% kosztów.
Pozostałe 71% kosztów jest niezależna od nas, decydujący wpływ na ich wysokość
mają władze miasta Grajewo. Informujemy jednocześnie, że fundusz remontowy i
eksploatacja pozostają na tym samym poziomie od pięciu lat.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie informuje
mieszkańców o konieczności rozszczelniania okien w celu prawidłowego
wentylowania mieszkania oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.
Zgodnie z Polską Normą P83/B-03430 pkt. 2.1.5 - "Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"
warunkiem
koniecznym do działania instalacji wentylacyjnej jest dopuszczenie powietrza
zewnętrznego m.in. przez okna górnym wietrznikiem lub górnym skrzydłem
uchylnym tworząc szczelinę w oknach o szerokości do 10mm.

Informujemy również, że błędem, który wpływa ujemnie na funkcjonowanie
wentylacji jest instalacja mechanicznych okapów kuchennych podłączonych
bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego o czym mówi  §  148  ust  2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
( Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690)
- "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

 


 

 


 

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2018 09:25